Kurser

[av_image src=’https://www.mentalparat.dk/wp-content/uploads/2018/10/IMG_0144.jpg’ attachment=’177′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=”]
[av_toggle title=’Konfliktløsning ‘ tags=”]
Jeg tager udgangspunkt i “Konflikttrappen”, og forklarer hvordan en konflikt kan udvikle sig, samt hvad man selv kan gøre for at undgå konflikten eskalerer.

Konflikttrappen er et godt redskab til at vurdere, hvordan en konflikt kan gribes an, samt hvilke signaler man skal være ekstra opmærksom på i en konfliktsituation.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Tværkulturel konfliktforståelse’ tags=”]
Hvis du/i arbejder med mennesker, med en anden etnisk herkomst end dansk, kan der opstå konflikter eller misforståelser som kan have baggrund i kulturforskelle og manglende viden om hinanden. Dette kan være med til at optrappe konflikter.

Et kursus i tværkulturel konfliktforståelse er med til at udvide horisonten i et multikulturelt samfund og jeg kommer herunder ind på emner som: Integration, æresbegreb, syn på autoriteter, religion, gadebander, forskelsbehandling, identitetskriser m.m.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kommunikation’ tags=”]
Har du / i fokus på måden i kommunikerer på i netop jeres erhverv ? Rigtig mange konflikter kan undgås ved at have fokus på måden vi kommunikerer med hinanden og med borgeren på.

Jeg underviser i “Girafsprog/Ulvesprog”, som er et rigtig godt redskab til at være opmærksom, på ens egen kommunikation, for at undgå at optrappe konflikter, samt til at have fokus på hvornår man med sin kommunikation er ved at eskalere en given situation.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kropssprog’ tags=”]
Op imod 93% af kommunikation mellem mennesker er non-verbal. Vi kommunikerer meget mere med vores kropssprog end vi tror. Det er derfor vigtigt at være opmærksomme på ens eget kropssprog, så man ikke optrapper konflikter med ens non verbale kommunikation.

Jeg underviser i kropssprog med indlagte øvelser, så den enkelte i langt højere grad er opmærksom på hvilke signaler man sender, bevidst såvel som ubevidst.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Mental Parathed’ tags=”]
Har i på jeres arbejdsplads fokus på at forebygge fysisk/psykisk belastende hændelser ?

Har i på jeres arbejdsplads fokus på egen sikkerhed ?

Jeg underviser i nedenstående værktøjer til at fremme den “Mentale Parathed” på jeres arbejdsplads.

”Color Code”. Et værktøj som bruges til at kende sin egen mentale tilstand, og dermed optimere sin mentale parathed i tilspidsede situationer.

”Bevidst gearskifte”. Et værktøj som bruges til at lære at ”geare” op og ned for at tilpasse sig den enkelte situation mentalt.

”Makkerrutiner”. Et værktøj som bruges til at strukturere/styrke samarbejdet kollegaerne imellem, inden man skal håndtere en tilspidset situation.

”Debriefing / Psykologisk Debriefing.” Hvordan kan man bearbejde belastende hændelser, for at genvinde sine kræfter og ressourcer og dermed undgå langsigtede skadelige påvirkninger.

”Mental Grundform”, hvad er mental grundform og hvordan kan man styrke de forskellige dimensioner i ens egen mentale grundform, samt gruppens mentale grundform.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Basale selvforsvarsteknikker’ tags=”]
Arbejder du/i et erhverv, hvor man kan “risikere” at lave magtanvendelser på en borger?

Har du/i fået undervisning i, hvordan man med fokus på egen/borgerens sikkerhed kan lave en magtanvendelse?

Det kræver mange års træning at mestre selvforsvar, uanset hvilken kampsport man vælger at træne. Det er dog muligt at træne enkle selvforsvarsteknikker, til at fremme egen og borgerens sikkerhed.

  • I fag hvor man kan risikere at lave magtanvendelser, er det ligeledes vigtigt at man lærer at udføre magtanvendelsen korrekt, så man hele tiden er i kontrol og anvender mindst mulig magt i situationen.
  • Det er vigtigt at have kendskab til ens balance, håndstilling, samt hvordan man kan stille sig mest hensigtsmæssigt, for at beskytte kroppens svage punkter.
  • Hvordan kan man nemmest frigøre sig hvis man bliver fastholdt.
  • Hvordan kan man fastholde en borger under en magtanvendelse, uden at borgeren lider overlast.
  • Hvordan kan man føre en borger ud af et lokale på den mest skånsomme måde.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’Situationstræning’ tags=”]
Har du/ i  “trænet” de tilspidsede situationer, i kan risikere i netop jeres erhverv ?

Ved at anvende nedenstående værktøjer underviser jeg jer så i bliver bevidste om egne og kollegaernes reaktionsmønstre i tilspidsede situationer.

“Situationsspil”:

Ved brug af en eller flere figuranter, trænes realistiske scenarier, som presser medarbejderne, så de kommer helt ud til kanten og dermed udvikler nogle værktøjer, til at håndtere de forskellige tilspidsede situationer der kan opstå i det daglige.

“Situationskort”:

Medarbejderne får en række kort med situationer, som er med til at skabe dialog om forskellige tilspidsede situationer, i kan opleve i jeres erhverv. Det kan være billeder af en glemt kniv, en ulukket dør, m.m. Billederne og dialogen er med til at udvikle den forebyggende kultur på arbejdspladsen og er dermed med til at fremme den mentale parathed og sikkerheden på arbejdspladsen.

“Rollespil”

Medarbejderne får i grupper til opgave at opføre et “rollespil” fra en eller flere tilspidsede situationer fra jeres arbejdsplads. Efterfølgende evaluerer vi “spillet” hvilket er med til at visualisere udfordringerne ved en given situation.
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]